Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Site Üyemiz ve Kullanıcılarımız,
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında ŞİRKET ADI (LUCIDA) tarafından kurulan ve online alışveriş hizmeti sunulan www.lucida.com.tr (SİTE) web sitesinde geçerli üye ve kullanıcı (ZİYARETÇİ) bilgilerinin gizliliği,  kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlara dair aydınlatma amaçlı bir bilgilendirmedir. 

Kişisel Veriler Hakkında
Bireyleri tanınabilir veya belirlenebilir kılmaya yarayacak her türlü veri, kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. 6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel veriler genel kişisel veriler ve özel kişisel veriler (hassas veriler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kimlik, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, Internet IP Adresi ve iletişim bilgileri vb veriler Genel Kişisel Verilere örnek teşkil eder. Özel kişisel veriler (Hassas Veriler) ise; Sağlık verileri, Adli Veriler, Sabıka Kayıtları, Biometrik Veriler (Parmak izi , Retina ), Dernek/Vakıf/Sendika üyelikleri, kişinin Dini/Siyasi/Felsefi görüşleri olarak örneklendirilebilir.

Bilgilerin Korunması
ZİYARETÇİ’lerin SİTE kullanımı kapsamında tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre LUCIDA veya ilgili kuruluşun mevcut sistemleri ve internet altyapısıyla, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemlerle alınmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ZİYARETÇİ’lerin belirtilenkoşullarda elde edilen kişisel verileri; veri sorumlusu LUCIDA  ile iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları tarafından, 
•    Her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları yapılması amacıyla,
•    ZİYARETÇİ’nin satın aldıkları veya ilgilendikleri ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle, 
•    Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, 
•    Veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde,
kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 


Çerezler (Cookie’ler) Hakkında
Bu SİTE’de muhtelif  türde çerezler; SİTE’nin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi ve iyileştirilmesi, SİTE ZİYARETÇİ’lerine üçüncü parti reklam sağlayıcıları aracılığıyla özelleştirilmiş reklam ve tanıtımlar sunulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler. 

İletişimler
ZİYARETÇİLER’e  kanunlara uygun şekilde, LUCİDA tarafından sunulan ürünler, hizmetler ile üyelik/müşteri bilgilendirme, işlem, uygulamaları hakkında tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama yapmak amacıyla ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi info@lucida.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 

İstediğin Zaman
İstediğin Yerden

Lucida üzerinden yapacağınız tüm alışverişlerinizi cep
telefonlarınızdan kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL